ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Νάξος, 17-05-2016
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                             Αρ. Πρωτ: 7368
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                               

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ  ΕΚΤΑΚΤΗ-ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

1.      Προς τον κ. Δήμαρχο και τους  κ.κ. Δημοτικούς   Συμβούλους Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
2.      Προς τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Νάξου και Αγίου Αρσενίου.
3.      Προς τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων: Βίβλου, Απειράνθου, Κυνιδάρου και Σαγκρίου.
4.      Προς τον εκπρόσωπο της Τοπικής Κοινότητας Εγγαρών.          

Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 18 Μαΐου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30μ.μ. με το παρακάτω θέμα  ημερήσιας διάταξης:
Λήψη απόφασης για καθορισμό τμημάτων κοινόχρηστων χώρων αιγιαλού για παραχώρηση απλής χρήσης τους προς τρίτους (μη δικαιούχοι απευθείας ανάθεσης) για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού και συγκεκριμένα για την εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής και τοποθέτηση σετ ομπρελών με ξαπλώστρες ή καθίσματα με ή χωρίς τραπεζάκι ( υπ' αριθμ. 27/2016 απόφαση Ποιότητας Ζωής) – Καθορισμός τιμών εκκίνησης (υπ' αριθμ. 50/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

Η συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος κρίνεται κατεπείγουσα λόγω της άμεσης ανάγκης διεξαγωγής της σχετικής δημοπρασίας και της μισθώσεως των τμημάτων αιγιαλού για την διασφάλιση των συμφερόντων του Δήμου.
                

 Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.