ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                   Νάξος, 24/06/2016
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                           Αρ. Πρωτ: 10252

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ.

1)      Προς τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους  Δήμου  Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
2)      Προς τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Νάξου, Φιλωτίου, Αγ. Αρσενίου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
3)      Προς τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Γαλανάδου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 28 Ιουνίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30μ.μ. με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:
1.      Επικαιροποίηση τευχών δημοπράτησης του έργου: «Προσθήκη τμήματος 2ου Δημοτικού Σχολείου Χώρας Νάξου», λόγω αλλαγής του τίτλου του έργου και αναπροσαρμογής Φ.Π.Α.
2.      Επικαιροποίηση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης του έργου  «Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου στο Δημοτικό Σχολείο Φιλωτίου».
3.      Επικαιροποίηση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης του έργου  «Αντικατάσταση πλάκας ισόγειας πτέρυγας 1ου Γυμνασίου Νάξου».
4.      Επικαιροποίηση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης του έργου  «Ανακαίνιση – επισκευή νηπιαγωγείου Δ. Κ. Αγίου Αρσενίου».
5.      Έγκριση μελέτης-τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για το έργο: «Πλακόστρωση δρόμου εντός οικισμού Τ.Κ. Γαλανάδου».
6.      Έγκριση παράτασης σύμβασης παροχής εργασιών «Εργασίες ταφής απορριμμάτων στον Χ.Α.Δ.Α. Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων».
7.      Έγκριση μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για την προβολή και ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων, μουσείων και μνημείων.
8.      Έγκριση σύμβασης συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και της εταιρείας ¨ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.¨ για την εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων ειδών φωτιστικών λαπτήρων.
9.      Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην πόλη της Χώρας Νάξου.
10.  Καθορισμός χώρου στάσης ή στάθμευσης αυτοκινήτων ταξί στην οδό Παπαβασιλείου, έμπροσθεν ALPHA BANK και έμπροσθεν Νοσοκομείου Νάξου.
11.  Τροποποίηση – συμπλήρωση ισχύοντος κανονισμού ύδρευσης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
12.  Λήψη απόφασης για την μίσθωση γεωτρήσεων.
13.  Αποδοχές χρηματοδοτήσεων.
14.  Έγκρισης διάθεσης πιστώσεων.
15.  Αναμορφώσεις δημοτικού προϋπολογισμού.
16.  Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για ενέργειες τουριστικής προβολής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
17.  Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας  ελέγχου σε παιδότοπους.
18.  Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής.
19.  Έγκριση παράθεση γεύματος στους Διδάσκοντες του Κοινωνικού Φροντιστηρίου.
20.  Έγκριση δαπανών φιλοξενίας και αναμνηστικών δώρων στους συμμετέχοντες στους Ιστιοπλοϊκούς Αγώνες CYCLADES REGATTA.
21.  Έγκριση εφαρμογής δακοκτόνων μέτρων για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς.
22.  Έγκριση της υπ' αριθμ. 114/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων με την επωνυμία ΔΛΤΝάξου, η οποία αφορά την έγκριση του απολογισμού οικον. έτους 2015, του νομικού προσώπου.
23.  Έγκριση της υπ' αριθμ. 35/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων με την επωνυμία ¨ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α.¨, η οποία αφορά την έγκριση του απολογισμού, οικον. έτους 2015, του νομικού προσώπου.
24.  Έγκριση απολογισμού Β/μιας Σχολικής Επιτροπής οικονομικού έτους 2015.
25.  Λήψη απόφασης περί διαγραφής ή μη προσαυξήσεων εκπρόθεσμου καταβολής χρεών της κ. Σιδερή Μαρίνας.
26.  Λήψη απόφασης περί διαγραφής παράβασης Κ.Ο.Κ.
 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου     
       Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.