ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Νάξος, 02-08-2013
    ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                              
    ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                 Αρ. Πρωτ.: 10524
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                                                                   

    ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ  ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Α) Προς τον κ. Δήμαρχο και τους  κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου
Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
Β) Πρους τους Προέδρους των Δ.Κ. Νάξου, Αγ. Αρσενίου και τους Προέδρους των Τ.Κ. Σαγκρίου, Βίβλου, Κυνιδάρου, Ποταμιάς και τον εκπρόσωπο της Τ.Κ.  Εγγαρών του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε έκτακτη- κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα στις 02 Αυγούστου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα: 14.00 μ.μ.  με τα παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

1.Επαναπροσδιορισμός τμημάτων αιγιαλού για παραχώρηση απλής χρήσης τους προς τρίτους (μη δικαιούχοι απευθείας ανάθεσης) για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους και συγκεκριμένα για την τοποθέτηση ομπρελών και καθισμάτων θαλάσσης.

2.Λήψη απόφασης για την μίσθωση χώρων στάθμευσης οχημάτων στην Δ.Κ. Νάξου, Τ.Κ. Σαγκρίου, Τ.Κ. Ποταμιάς και μίσθωση χώρου αθλοπαιδιών στην Τ.Κ . Ποταμιάς.

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα για το πρώτο θέμα λόγω της άμεσης διεξαγωγής της σχετικής δημοπρασίας και της μισθώσεως των τμημάτων αιγιαλού και για το δεύτερο θέμα λόγω της άμεσης διεξαγωγής της  σχετικής δημοπρασίας και της άμεσης μίσθωσης των σχετικών χώρων.

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.