ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                               Νάξος, 24/02/2017 
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                       Αρ. Πρωτ: 3657

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ.
1.       Προς τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους  Δήμου  Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
2.       Προς τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Φιλωτίου. Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 28 Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:30μ.μ. με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση παράτασης χρονικής διάρκειας της σύμβασης προμήθειας «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των Δ.Ε. Νάξου και Δρυμαλίας του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και των Νομικών του Προσώπων.
 2. Έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «Κατασκευή συνδέσεων εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης παραλιακών οικισμών.
 3. Έγκριση 4ου Α.Π.Ε. του υποέργου [2]: ¨Αποκατάσταση των δέκα (10) Χ.Α.Δ.Α. του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων¨.
 4. Λήψη απόφασης παραλαβής του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης με τίτλο: «Δίκτυα αποχέτευσης παραλιακών οικισμών και εξωτερικά δίκτυα αποχέτευσης Δ.Δ. Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων».
 5. Έγκριση παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Επείγοντα έργα αντιμετώπισης λειψυδρίας -Διασύνδεση δικτύων ύδρευσης δυτικών παραλιών».
 6. Διάθεση συνεχιζόμενων – πολυετίας πιστώσεων  αρμοδιοτήτων δημοτικού συμβουλίου.
 7. Καθορισμός αμοιβής δικηγορικής εταιρείας Πανάγος – Γκουζούλης και Συνεργάτες (υπ' αριθμ. 22/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
 8. Καθορισμός αμοιβής  δικηγόρου Αγγελικής Καλία (υπ' αριθμ. 23/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
 9. Λήψη απόφασης περί διαγραφής ή μη προσαυξήσεων της κας. Δρακοπούλου Μαρίας.
 10. Λήψη απόφασης περί διαγραφής ή μη προσαυξήσεων της κας. Κουρουπάκης Στέλλας.
 11. Γνωμοδότηση για την λειτουργία νέα ειδικότητας στο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Φιλωτίου Νάξου.
 12. Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 18/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τον ορισμό γραμματέα στην επιτροπή φορολογικών διαφορών.
 13. Συμπλήρωση της υπ' αριθμ. 02/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου όσον αφορά την επιτροπή προελέγχου καταστημάτων.
 14. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων για την συμμετοχή τους σε τουριστικές εκθέσεις για το έτος 2017.
 15. Ορισμός εκπροσώπων που θα συμμετέχουν στην επιτροπή για την εφαρμογή του Κανονισμού Λειτουργίας των Δημοτικών Σφαγείων Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
 16. Ορισμός εκπροσώπων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Στήριξης Κέντρου Υγείας – Νοσοκομείου Νάξου.
 17. Αντικατάσταση μέλους διοικητικού συμβουλίου Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
 18. Αντικατάσταση μέλους διοικητικού συμβουλίου Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
 19. Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων.
 20. Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων σε επιτροπές και συγκρότηση αυτών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.