ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                   Νάξος, 15/11/2017    ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                                                             Αρ. Πρωτ: 25086

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ  ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ.

1.      Προς τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους  Δήμου  Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

2.      Προς τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Ηρακλειάς Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε έκτακτη – κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 15 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30 μ.μ. με το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

1.       Έγκριση μελέτης και ορισμού τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Αφαλάτωση Ηρακλειάς».

Η συνεδρίαση για το ανωτέρω θέμα κρίνεται κατεπείγουσα καθότι το έργο είναι συγχρηματοδοτούμενο και οι επιβαλλόμενες από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα προθεσμίες, είναι εξαιρετικά περιοριστικές. Κυρίως όμως για τον ουσιαστικό λόγο της επίσπευσης κατασκευής και ολοκλήρωσης του έργου πριν την έναρξη της επόμενης τουριστικής περιόδου, που θα καταστήσει την Ηρακλειά αυτόνομα υδροδοτούμενη, απαλλάσσοντας τον κρατικό προϋπολογισμό από την εξαιρετικά δαπανηρή μεταφορά νερού με υδροφόρα πλοία.

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.