ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                             Νάξος, 04/12/2017

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                                                           Αρ. Πρωτ: 26911

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ.

1.       Προς τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους  Δήμου  Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

2.       Προς τον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Τ.Κ. Βίβλου.

Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 08 Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00 μ.μ. με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.       Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 113/2017 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου αναφορικά με την αύξηση του αριθμού των δικαιούμενων επικουρικών ιατρών του Γενικού Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας Νάξου για την καταβολή του επιδόματος οικονομικής ενίσχυσης για την κάλυψη των αναγκών αυτών.

2.       Έγκριση ή μη δαπάνης, διάθεση πίστωσης και πολυετίας για την επιχορήγηση των Ιατρών του Κέντρου Υγείας – Νοσοκομείου Νάξου.

3.       Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου: «Ανακατασκευή τουαλετών στο δημοτικό σχολείου Βίβλου».

4.       Λήψη απόφασης επί αιτήσεως Μητροπολιτικού Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής πόλεως Νάξου περί της χρέωσης ή μη του υδρομετρητή που αφορά την κατανάλωση νερού στο κοινωνικό εστιατόριο που καλύπτει  καθημερινά τις ανάγκες σίτισης ευπαθών κοινωνικών ομάδων υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Παροναξίας.

5.       Έγκριση τροποποίησης-παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων για το έργο: «Συντηρήσεις-Επισκευές σχολικών κτιρίων».

6.       Λήψη απόφασης περί: Τροποποίησης τεχνικού προγράμματος και Αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2017 Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

7.       Αποδοχές χρηματοδοτήσεων.

8.       Έγκριση  κατανομής πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές Σχολικών Μονάδων Α/βμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

9.       Έγκριση ή μη έκτακτης επιχορήγησης της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

10.   Λήψη απόφασης περί διαγραφής ή μη οφειλών από τέλη παρεπιδημούντων.

11.   Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής παροχής υπηρεσιών.

12.   Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων.

13.   Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη συμμετοχής του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στην «Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων».

14.   Λήψη απόφασης περί τροποποίησης της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής & Ανάπτυξης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

15.   Αλλαγή μέλους Ομάδας Έργου του Κέντρου Κοινότητας και του Κοινωνικού Φαρμακείου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.