ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                             Νάξος, 26/01/2018

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                                                           Αρ. Πρωτ:  1434

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ.

1.       Προς τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους  Δήμου  Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

2.       Προς τους Προέδρους των Συμβουλίων των Δ.Κ. Φιλωτίου, Δονούσας και  Κουφονησίου.

3.       Προς τους Προέδρους των Συμβουλίων των Τ.Κ. Κορώνου και Χαλκείου.

4.       Προς τον κ. Φακίνο Γιαννούλη του Παύλου, κάτοικο Αθηνών, όσον αφορά το 10ο θέμα.

5.       Προς την κα. Ξενάκη Ιωάννα, κάτοικο Φιλωτίου Νάξου, όσον αφορά το 5ο θέμα.

 

Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 31/01/2018  ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 μ.μ. με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.       Έγκριση παράτασης περαίωσης εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Εργασίες επισκευής & συντήρησης σχολείων Δ.Κ. Κουφονησίων».

2.       Έγκριση παράτασης περαίωσης εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Εργασίες επισκευής & συντήρησης σχολείων Δ.Κ. Δονούσας».

3.       Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 226/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου όσον αφορά την Κατάταξη-Κατηγοριοποίηση των Δημοτικών Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων».

4.       Προγραμματισμός δράσεων τουριστικής προβολής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, έτους 2018.

5.       Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κ. Ξενάκη Ιωάννας περί εγκρίσεως ή μη παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου για κατασκευή πέργκολας εντός κοινοχρήστου χώρου στην Δ.Κ. Φιλωτίου.

6.       Λήψη απόφασης περί επαναχαραχτηρισμού τάφου ως οικογενειακού και παραχώρησης του τιμής ένεκεν στο διηνεκές στον  Ηλία Αντωνίου Γρατσία.

7.       Λήψη απόφασης για υποβολή αιτήματος συμπερίληψης του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στο πρόγραμμα «Υγεία για Όλους».

8.       Ορισμός Διατάκτη αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

9.       Λήψη απόφασης περί τοποθέτησης χειρολισθήρα στην περιοχή της Χανόπλακας του οικισμού Λυώνα της Τ.Κ. Κορώνου (υπ’ αριθμ. 01/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

10.   Λήψη απόφασης περί επιστροφής ή μη καταβληθέντων ποσών τελών ύδρευσης κ. Φακίνου Γιαννούλη του Παύλου.

11.   Λήψη απόφασης περί διαγραφής ή μη οφειλής παράβασης  Κ.Ο.Κ.

12.   Λήψη απόφασης περί διαγραφής ή μη οφειλών από τέλη παρεπιδημούντων.

13.   Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων σε επιτροπές και συγκρότηση αυτών.

14.   Σύσταση Επιτροπής Παράδοσης & Παραλαβής Εκμισθούμενων Ακινήτων του Δήμου Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου.

15.   Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής έργων.

16.   Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών.

17.   Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 1/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, η οποία αφορά στην έγκριση του προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2018, του νομικού προσώπου.

18.   Λήψη απόφασης για καθορισμό εξόδων παράστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α.  για το οικονομικό έτος 2018.

 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου θα λάβει χώρα η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.