ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                              Νάξος, 07/05/2018    ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                                                  Αρ. Πρωτ: 6466

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ  ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ.

1)Προς τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους  Δήμου  Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

2)Προς όλους τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

3)Προς όλους τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

4)Προς όλους τους Εκπρόσωπους των Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε έκτακτη – κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 8 Μαΐου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του υπό διαβούλευση Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών: ¨Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».
  2. Κωδικοποίηση σε ενιαία απόφαση υφισταμένων αποφάσεων καθορισμού τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού υφισταμένων στην περιφέρεια του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.Η συνεδρίαση για το 1ο  θέμα κρίνεται κατεπείγουσα αφενός λόγω του χρονοδιαγράμματος που έχει θέσει η ΚΕ.Δ.Ε. και αφετέρου στο πολύ σύντομο, για ένα τόσο εκτενές και σημαντικό νομοθέτημα, διάστημα διαβούλευσης που έχει τεθεί από το υπουργείο και για το 2ο θέμα λόγω άμεσης ανάγκης λήψης της ανωτέρω απόφασης προκειμένου να ολοκληρωθεί η σύνταξη του Προϋπολογισμού του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.