ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                             Νάξος, 17/05/2018

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                                                         Αρ. Πρωτ: 7109

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ.

1)      Προς τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους  Δήμου  Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

2)      Προς τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Νάξου και Αγίου Αρσενίου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 21/05/2018  ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 μ.μ. με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.       Έγκριση Κτηματολογικών διαγραμμάτων – Κτηματολογικού Πίνακα περιοχής επέκτασης Αεροδρομίου Νάξου.

2.       Έγκριση αιτήματος για αποδοχή χρηματοδότησης του Δήμου, στα πλαίσια του Προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ» – ¨Προμήθεια – Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμων της Χώρας¨

3.       Έγκριση αιτήματος για αποδοχή χρηματοδότησης του Δήμου, στα πλαίσια του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» – ¨Επισκευή – συντήρηση Σχολικών Κτιρίων και αύλειων χώρων¨.

4.       Έγκριση της υπ’αριθμ. 34/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, η οποία αφορά τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας Κέντρου Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.).

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.