ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                              Νάξος, 13/07/2018
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                                                       Αρ. Πρωτ: 10985

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ  ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ.

1)Προς τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους  Δήμου  Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε έκτακτη – κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 13 Ιουλίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ. με το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

Αποδοχές χρηματοδοτήσεων.

Η συνεδρίαση για το ανωτέρω θέμα κρίνεται κατεπείγουσα λόγω της άμεσης ανάγκης λήψης και έγκρισης της αποδοχής της χρηματοδότησης καθότι η λήψη της σχετικής απόφασης είναι απαραίτητη για τις περαιτέρω ενέργειες προκειμένου για την αντιμετώπιση των αυξημένων  αναγκών ύδρευσης, λόγω και της αυξημένης τουριστικής κίνησης στο Δήμο μας, καθότι βρισκόμαστε στο μέσο της τρέχουσας τουριστικής σεζόν.

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.