ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Νάξος, 30-08-2013
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                              
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                 Αρ. Πρωτ.: 11790

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Α)Προς τον κ. Δήμαρχο και τους  κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
Β)Προς τους Προέδρους όλων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
Γ) Προς όλους τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
Δ) Προς τον Πρόεδρο του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α. κ. Ιάκωβο Ναυπλιώτη –  Σαραντηνό.

Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 3 Σεπτεμβρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα: 19.30 μ.μ.  με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

1.      Αποδοχή παραιτήσεως Γραμματέως Δημοτικού Συμβουλίου, κας. Θέκλας Κίζη Χατζηανδρέου.
2.      Εκλογή νέου Γραμματέα Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
3.      Έγκριση τεχνικού προγράμματος έτους 2014 Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
4.      Λήψη απόφασης για τη σύσταση δουλείας διόδου για την αντικατάσταση υπάρχοντος αγωγού ύδρευσης και διέλευσης νέου αγωγού αποχέτευσης σε ακινήτο φερόμενης ιδιοκτησίας Ιωάννη Πιτρόπου και Ειρήνης Πιτρόπου, στην περιοχή  Άγιος Πολύκαρπος Δ.Κ. Νάξου Δήμου & Μικρών Κυκλάδων.
5.      Λήψη απόφασης – σύμφωνης γνώμης περί καθορισμού κριτηρίων επιβολής μηνιαίας οικονομικής εισφοράς (τροφεία) στις οικογένειες των φιλοξενούμενων παιδιών στους Παιδικούς Σταθμούς  Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, ενόψει και της υπ' αριθμ. 49/2013 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α. Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και των υπ' αριθμ. 243/2003, 244/2003 και 133/2005 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του τέως Δήμου Νάξου.
6.      Αναμορφώσεις δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2013.
7.      Έγκριση διενέργειας προμηθειών.

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου                                                           
Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.