ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος, 03/08/2018
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αρ. Πρωτ: 12236

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ.
1)Προς τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε έκτακτη – κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα στις 3 Αυγούστου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30 μ.μ. με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Αποδοχές χρηματοδοτήσεων για :
α) Εκτέλεση εργασιών από τους ΟΤΑ της χώρας για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας».
β) «Αφαλάτωση Ηρακλειάς».
γ) «Κάλυψη δαπάνης λειτουργίας εργοστασίων αφαλάτωσης ύδατος».
δ) «Επισκευή – συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων (Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ)».
ε) «Προσθήκη τμήματος 2ου Δημοτικού Σχολείου Χώρας Νάξου».
στ) «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων».

2. Λήψη απόφασης για τον ορισμό υπαλλήλων για την υπογραφή επιταγών του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Η συνεδρίαση για το 1ο θέμα κρίνεται κατεπείγουσα λόγω της άμεσης ανάγκης λήψης και έγκρισης των ανωτέρω αποδοχών χρηματοδοτήσεων προκειμένου να υλοποιηθούν άμεσα τα ανωτέρω έργα τα οποία αφορούν, καθότι η λήψη της σχετικής απόφασης είναι απαραίτητη για τις περαιτέρω ενέργειες και ειδικότερα, οι α, β, γ χρηματοδοτήσεις αφορούν την αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών ύδρευσης, λόγω και της αυξημένης τουριστικής κίνησης στο Δήμο μας, καθότι βρισκόμαστε στο μέσο της τρέχουσας τουριστικής σεζόν και οι δ,ε,στ χρηματοδοτήσεις αφορούν τις επισκευές και συντηρήσεις των σχολικών κτιρίων εν όψει έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς.
Για το 2ο θέμα η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα λόγω των αλλαγών που επήλθαν με την ψήφιση του νέου νόμου 4555/2018 ¨ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι¨, για την υπογραφή των επιταγών, προκειμένου ο Δήμος να μην αντιμετωπίσει πρόβλημα στις συναλλαγές του με τις τράπεζες και για την εύρυθμη λειτουργία και παροχή των υπηρεσιών του προς τους δημότες.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.