ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                      Νάξος,  09/08/2018
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                             Αρ. Πρωτ: 12529

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ.

1)Προς τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
2)Προς τον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
3)Προς τον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Μελάνων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα στις 13 Aυγούστου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00μ.μ. με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση υποβολής αιτήματος προς το τμήμα Λογιστηρίου της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων για την έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης της δαπάνης για την επιχορήγηση της Ιεράς Μητρόπολης Παροναξίας για την ολοκλήρωση του Ιερού Προσκυνήματος Παναγιάς Αργοκοιλιωτίσσης Νάξου.
2.Έγκριση υποβολής αιτήματος προς το τμήμα Λογιστηρίου της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων για την έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης της δαπάνης για την επιχορήγηση του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου Ιερού Ναού Μεταμορφώσεως Σωτήρος Κορωνοχωρίου Μελάνων Νάξου για την αποκατάσταση, αναστήλωση και λειτουργία του Βυζαντινού Μοναστηρίου-Ιερού Ναού της Παναγίας της Κριττόμάτης στην Τ.Κ. Μελάνων Νάξου.
3.Έγκριση εξειδίκευσης πιστώσεων οι οποίες είναι εγγεγραμμένες σε Κ.Α του δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4555/2018 και αφορούν την διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και φιλοξενίας.
4.Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις δρόμων εντός οικισμού στην Δ.Ε. Δρυμαλίας».
5.Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Αντικατάσταση πλάκας ισόγειας πτέρυγας 1ου Γυμνασίου Νάξου».
6.Έγκριση σύμβασης συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και της εταιρείας με την επωνυμία ¨ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ¨.
7.Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 80/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (Λήψη απόφασης για την καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου και εξαίρεση της εφαρμογής της πενθήμερης εργασίας σε
ορισμένες υπηρεσίες του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων).
8.Έγκριση δημιουργίας ειδικού τραπεζικού λογαριασμού για Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Interreg Consume-less.
9.Λήψη απόφασης περί διαγραφής οφειλών ύδρευσης του Γυμνασίου Δονούσας.
10.Λήψη απόφασης περί διαγραφής οφειλών ύδρευσης του Δημοτικού Σχολείου Δονούσας και 3ου Νηπιαγωγείου Νάξου.
11.Αποδοχές χρηματοδοτήσεων.
12.Λήψη απόφασης περί: Τροποποίησης τεχνικού προγράμματος αναμόρφωσης προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2018 Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
13.Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χρήσης αίθουσας του πρώην Δημοτικού Σχολείου Κουρουνοχωρίου από το Πανεπιστήμιο Αθηνών στην Πολιτιστική Χορευτική Ομάδα Μύλων Νάξου «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΦΛΕΡΙΟΤΙΣΣΑ».
14.Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α.
15.Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων.
16.Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών.
17.Συγκρότηση επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων.
18.Λήψη απόφασης για την σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών για την εκτέλεση της υπηρεσίας ελεγκτή δεξαμενών και πηγών νήσου Νάξου.
19.Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 156/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Λ.Τ.Νάξου, η οποία αφορά την έγκριση του απολογισμού, οικον. έτους 2017, του νομικού προσώπου.
20.Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 162/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Λ.Τ.Νάξου, η οποία αφορά την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, οικον. έτους 2018, του νομικού προσώπου.
21.Έγκριση της υπ’ αριθμ. 79/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, η οποία αφορά την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικον. έτους 2018 της επιχείρησης.
22.Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 26/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α. Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, η οποία αφορά την έγκριση του απολογισμού, οικον. έτους 2016, του νομικού προσώπου.
23.Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 27/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α. Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, η οποία αφορά την έγκριση του απολογισμού, οικον. έτους 2017, του νομικού προσώπου.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.