ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος, 21/08/2018
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αρ. Πρωτ: 13118

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ.

1)Προς τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε έκτακτη – κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα στις 22 Αυγούστου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00μ.μ. με το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

Λήψη απόφασης για την απευθείας μίσθωση γεωτρήσεων για κάλυψη έκτακτων αναγκών ύδρευσης του Δήμου μας με σκοπό την αντιμετώπιση της λειψυδρίας.

Η συνεδρίαση για το θέμα κρίνεται κατεπείγουσα για την αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών ύδρευσης, λόγω της κατά μέγιστο βαθμό αυξημένης τουριστικής κίνησης στο Δήμο μας και καθότι βρισκόμαστε εν μέσω της τρέχουσας τουριστικής σεζόν.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.