ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                       Νάξος, 28/08/2018
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                                                    Αρ. Πρωτ: 13604

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ.

1)Προς τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε έκτακτη – κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα στις 29 Αυγούστου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30μ.μ. με το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση εξειδίκευσης πιστώσεων οι οποίες είναι εγγεγραμμένες σε Κ.Α του δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4555/2018 και αφορούν την διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και φιλοξενίας.

Η συνεδρίαση για το θέμα κρίνεται κατεπείγουσα, καθότι στο πλαίσιο διεξαγωγής του Συνεδρίου «Η Νάξος διά μέσου των αιώνων», τροποποιήθηκε η συμφωνία με τις εταιρείες για παροχή δωρεάν εισιτηρίων και απαιτήθηκε από την ακτοπλοϊκή εταιρεία η κάλυψη μέρους της δαπάνης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.