ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                             Νάξος, 26/10/2018

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                                                         Αρ. Πρωτ: 18329

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ.

1)      Προς τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους  Δήμου  Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

2)      Προς  τους Προέδρους των Συμβουλίων  των  Δημοτικών Κοινοτήτων Νάξου, Αγίου Αρσενίου  Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

3)      Προς τον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Απειράνθου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα  στις  31 Οκτωβρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30μ.μ. με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1.       Λήψη απόφασης για την ανακήρυξη του ζεύγους Αθανασίου και Μαρίνας Μαρτίνου ως επίτιμων δημοτών του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

2.       Λήψη απόφασης για την ανακήρυξη της Δρ. Νίκης Ευελπίδου ως επίτιμoυ δημότη του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

3.       Καθορισμός ανώτατου ύψους προϋπολογισμού εξόδων (επενδυτικών  δαπανών – πρώην ΣΑΤΑ) Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων  Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, έτους 2019.

4.       Έγκριση επικαιροποιημένης μελέτης του έργου: «Βελτίωση αγροτικής οδού Δ.Κ. Αγίου Αρσενίου» Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

5.       Έγκριση παράτασης μίσθωσης γεωτρήσεων για κάλυψη έκτακτων αναγκών ύδρευσης».

6.       Ορισμός επιτροπής παρακολούθησης της υπηρεσίας «Λειτουργία Αφαλάτωσης».

7.       Ορισμός επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της υπηρεσίας: «Ενεργειακή Αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού  Κοινοχρήστων Χώρων-Εφαρμογές Smart Cities, με Εξοικονόμηση Ενέργειας στο Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων».

8.       Έγκριση παράτασης εργασιών περαίωσης του έργου: «Διαμορφώσεις κοινοχρήστων χώρων οικισμών Τ.Κ. Απεράθου».

9.       Έγκριση παράτασης εργασιών περαίωσης του έργου: «Αξιοποίηση τριών γεωτρήσεων για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας».

10.   Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων για την υλοποίηση προμηθειών/έργου «Συντηρήσεις επισκευές αθλητικών εγκαταστάσεων της Νήσου Νάξου».

11.   Λήψη απόφασης για παραχώρηση container για την στέγαση του ΕΚΑΒ Τομέα Νάξου.

12.   Έγκριση εξειδίκευσης πιστώσεων οι οποίες είναι εγγεγραμμένες σε Κ.Α του δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4555/2018.

13.   Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς – χρηματικούς καταλόγους.

14.   Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς – χρηματικούς καταλόγους ύδρευσης.

15.   Λήψη απόφασης περί διαγραφής ή μη προσαυξήσεων του οφειλέτη του Δήμου κ. Κριμιτζά Εμμανουήλ.

16.   Λήψη απόφασης περί ρύθμισης ληξιπρόθεσμων χρεών του κ. Βιτζηλαίου Κωνσταντίνου.

17.   Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων.

18.   Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών.

19.   Λήψη απόφασης περί τροποποίησης τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού έτους 2018 Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

20.   Έγκριση αποδοχών εντάξεων πράξεων  – Αποδοχές χρηματοδοτήσεων.

21.   Συγκρότηση επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων.

22.   Ορισμός υπαλλήλου για την διαχείριση των κωδικών ηλεκτρονικής πληρωμής των λογαριασμών του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α.

23.   Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 188/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Λ.Τ.Νάξου, η οποία αφορά την αναμόρφωση του Ο.Π.Δ.  οικον. έτους 2018, του νομικού προσώπου.

24.   Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 191/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Λ.Τ.Νάξου, η οποία αφορά την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, οικον. έτους 2018, του νομικού προσώπου.

25.   Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 208/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Λ.Τ.Νάξου, η οποία αφορά την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, οικον. έτους 2018, του νομικού προσώπου.

26.   Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων με το ΔΛΤΝάξου για την αποκομιδή απορριμμάτων κλπ. υπηρεσιών στις ζώνες ευθύνης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου.

27.   Έγκριση της υπ’ αριθμ. 95/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, η οποία αφορά στον  καθορισμό αντιμισθίας του Προέδρου της.

28.   Έγκριση της υπ’ αριθμ. 98/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, η οποία αφορά την αναμόρφωση του Ο.Π.Δ.  οικον. έτους 2018 της επιχείρησης

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.