ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                             Νάξος, 10/12/2018

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                                                         Αρ. Πρωτ: 21613

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ.

1)      Προς τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους  Δήμου  Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

2)      Προς  τους Προέδρους των Συμβουλίων  των  Δημοτικών Κοινοτήτων Νάξου και  Αγίου Αρσενίου  Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

3)      Προς τους Προέδρους των Συμβουλίων των Τοπικών Κοινοτήτων Δαμαριώνα και Χαλκείου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

4)      Προς τον κ. Μάκαρη Κωνσταντίνο όσον αφορά το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα  στις  14 Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00μ.μ. με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.       Έγκριση εξειδίκευσης πιστώσεων οι οποίες είναι εγγεγραμμένες σε Κ.Α του δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4555/2018 για την επιχορήγηση αθλητικών συλλόγων και σωματείων.

2.       Έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών οδών Δ.Ε. Νάξου».

3.       Έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: Ανακαίνιση – επισκευή νηπιαγωγείου Αγίου Αρσενίου».

4.       Έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «Διαμορφώσεις χώρων στάθμευσης Δ.Ε. Νάξου».

5.       Έγκριση παράτασης μίσθωσης γεωτρήσεων λόγω λειψυδρίας.

6.       Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση ακινήτου για την στέγαση του Υποθηκοφυλακείου της Τ.Κ. Χαλκείου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

7.       Λήψη απόφασης για μίσθωση χώρου στάθμευσης οχημάτων στην Τ.Κ. Δαμαριώνα.

8.       Λήψη απόφασης περί μίσθωσης γεωτρήσεων στην Δημοτική Ενότητα Νάξου λόγω λειψυδρίας.

9.       Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς – χρηματικούς καταλόγους.

10.   Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς – χρηματικούς καταλόγους ύδρευσης.

11.   Λήψη απόφασης περί διαγραφής ή μη προσαυξήσεων οφειλέτη του Δήμου κ. Μάκαρη Κωνσταντίνου.

12.   Έγκριση κατανομής πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Νάξου &  Μικρών Κυκλάδων (δ’ κατανομή έτους 2018).

13.   Έγκριση αποδοχών εντάξεων πράξεων  – Αποδοχές χρηματοδοτήσεων.

14.   Λήψη απόφασης περί τροποποίησης τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού έτους 2018 Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

15.   Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κ. Τσαγκλή Ευάγγελου του Χαραλάμπους  περί εγκρίσεως ή μη παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου για κατασκευή πέργκολας εντός κοινοχρήστου χώρου στην Δ.Κ. Νάξου (υπ’ αριθμ. 24/2018 απόφαση Ε.Π.Ζ.).

16.   Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών.

17.   Συγκρότηση Επιτροπών για την παρακολούθηση και παραλαβή συμβάσεων προμηθειών και  παραλαβής  υπηρεσιών    σύμφωνα με το Ν. 4412/2016  για το έτος 2019.

18.   Αντικατάσταση μέλους του διοικητικού συμβουλίου της Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

19.   Έγκριση της υπ’ αριθμ. 110/2018 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, η οποία αφορά την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικον. έτους 2018 της επιχείρησης.

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.