ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                  Νάξος, 27/12/2018

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                                       Αρ. Πρωτ: 23049

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ  ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ.

 

1)      Προς τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους  Δήμου  Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε έκτακτη – κατεπείγουσα  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα  στις  28 Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30μ.μ. με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.       Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς – χρηματικούς καταλόγους.

2.       Λήψη απόφασης περί διαγραφής βεβαιωτικού καταλόγου ύδρευσης .

3.       Ορισμός υπεύθυνου λογαριασμού για τις πληρωμές του έργου: «Αποκατάσταση – Στεγανοποίηση Λιμνοδεξαμενής Εγγαρών».

4.       Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών.

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα για το 1ο και 2ο θέμα λόγω τακτοποίησης εκκρεμών οικονομικών θεμάτων λόγω και της επικείμενης λήξεως του οικονομικού έτους,  για το 3ο θέμα προκειμένου για την περαιτέρω εκτέλεση και ολοκλήρωση του εν λόγω έργου και για το 4ο λόγω της αναγκαιότητας της παραλαβής των σχετικών υπηρεσιών και της εξόφλησης των παρεχόντων αυτές λόγω και της επικείμενης λήξεως του οικονομικού έτους.

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.