ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                             Νάξος, 20/03/2019

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                                                         Αρ. Πρωτ: 4981

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ.

1)      Προς τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους  Δήμου  Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

2)      Προς όλους τους Προέδρους των Συμβουλίων  των  Δημοτικών Κοινοτήτων  Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

3)      Προς όλους τους Πρόεδρους των Συμβουλίων των Τοπικών Κοινοτήτων  Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

4)      Προς όλους του εκπρόσωπους των Τοπικών Κοινοτήτων  Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

5)      Προς τον κ. Κωνσταντίνο Μανδηλαρά του Ιωάννη κάτοικο Χώρας Νάξου, όσον αφορά το 6ο θέμα της πρόσκλησης.

 

Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα  στις  26 Μαρτίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00μ.μ. με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.       Ψήφιση  Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, έτους 2019.

2.       Καθορισμός ανταποδοτικών τελών καθαριότητας –ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για το έτος 2019 (υπ’ αριθμ. 53/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

3.       Καθορισμός δημοτικών ανταποδοτικών τελών ύδρευσης-αποχέτευσης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για το έτος 2019 (υπ’ αριθμ. 54/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

4.       Τροποποίηση – εξειδίκευση της υπ’ αριθμ. 281/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

5.       Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 122/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, κατόπιν τροποποίησης της σχετικής υπ’ αριθμ. 25/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α., η οποία αφορά στον κανονισμό λειτουργίας των δημοτικών παιδικών σταθμών Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

6.       Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κ. Κωνσταντίνου Μανδηλαρά περί διόρθωσης- τροποποίησης βεβαιωτικών καταλόγων.

7.       Λήψη απόφασης περί αλλαγής επωνυμίας οφειλέτη και αναδοχής οφειλής.

8.       Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων A/θμιας Εκπαίδευσης έτους 2018.

9.       Έγκριση κατανομής πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Νάξου &  Μικρών Κυκλάδων (Α΄δόση έτους 2019).

10.   Έγκριση συμπληρωματικής κατανομής έτους 2018 στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Νάξου &  Μικρών Κυκλάδων για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.

11.   Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών.

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Comments are closed.