ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                             Νάξος, 11/04/2019

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                                                         Αρ. Πρωτ: 6138

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ.

1)      Προς τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους  Δήμου  Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

2)      Προς τους Προέδρους των Συμβουλίων  των  Δημοτικών Κοινοτήτων Νάξου, Αγίου Αρσενίου και Φιλωτίου  Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

3)      Προς τους Προέδρους των Συμβουλίων των Τοπικών Κοινοτήτων  Δαμαριώνα, Σαγκρίου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

4)      Προς τον κ. Κωνσταντίνο Μανδηλαρά του Ιωάννη κάτοικο Χώρας Νάξου, όσον αφορά το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

5)      Προς κ. Ιωάννη Γκιουρέ ειδικό πληρεξούσιο, αντιπρόσωπο και αντίκλητο της εταιρίας ¨ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.¨ όσον αφορά το 9ο και 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα  στις  15 Απριλίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00μ.μ. με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.       Έγκριση παράτασης ισχύος προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και ΔΛΤΝάξου, για την υλοποίηση της μελέτης: «Πλαίσιο έργων ανάπτυξης Λιμένα Νάξου».

2.       Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Ανακαίνιση – Επισκευή Νηπιαγωγείου Δ.Κ. Αγίου Αρσενίου».

3.       Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Επισκευή – Συντήρηση Αγροτικού Ιατρείου Φιλωτίου».

4.       Γνωμοδότηση για την ίδρυση τμημάτων ένταξης σε σχολικές μονάδες Α/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

5.       Γνωμοδότηση για την ίδρυση τμημάτων ένταξης σε σχολικές μονάδες Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

6.       Λήψη απόφασης για την παραχώρηση ή μη υπόγειας αίθουσας του Ανδρονίκειου Πολιτιστικού Κέντρου για την στέγαση του Πολιτιστικού και Εξωραϊστικού Συλλόγου «Η ΔΑΜΑΡΙΣ».

7.       Λήψη απόφασης για την προέγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης για οικόπεδο εκτός του οικισμού της πόλης της Νάξου, (οδός Ρήγα Φεραίου) για ίδρυση Υπαίθριου Σταθμού Επιβατικών Αυτοκινήτων.

8.       Λήψη απόφασης για την προέγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης νέου υπό ανέγερση ξενοδοχείου 2* στη θέση ¨Αμμοδάρες¨ με την ασφαλτοστρωμένη οδό προς Μικρή Βίγλα της Τ.Κ. Σαγκρίου.

9.       Έγκριση ή μη χορήγησης άδειας ίδρυσης επιχείρησης λιανικής διάθεσης τροφίμων & πορτών «Υπεραγορά τροφίμων» στην «ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» στην θέση «Άγιος Ιωάννης ή Κωστέρα» της επαρχιακής οδού Νάξου – Χαλκείου & και αγροτικών οδών «ΝΤΟΒΕΛΟ ή ΑΜΠΕΛΩΝ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ».

10.   Λήψη απόφασης για προέγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης υπό ίδρυση εγκατάστασης «Υπεραγορά Τροφίμων» ιδιοκτησίας «ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.».

11.   Ορισμός υπεύθυνου υπολόγου για τις πληρωμές του έργου του προγράμματος INTERREG ΒΙΟΜΑ ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟ.

12.   Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κ. Κωνσταντίνου Μανδηλαρά περί διόρθωσης- τροποποίησης βεβαιωτικών καταλόγων.

13.   Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κα. FOURNELLE ARIANE ISABELLE περί διόρθωσης – τροποποίησης βεβαιωτικών καταλόγων.

14.   Τροποποίηση – διόρθωση της υπ’ αριθμ. 294/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

15.   Έγκριση κοπής-απομάκρυνσης δένδρων στην Δ.Κ. Νάξου (υπ’ αριθμ. 05/2019 απόφαση Ε.Π.Ζ.).

16.   Έγκριση παράτασης διάρκειας σύμβασης υπηρεσίας: «ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & MΙΚΡΩΝ  KΥΚΛΑΔΩΝ».

17.   Έγκριση παράτασης περαίωσης εκπόνησης της μελέτης με θέμα: «Μελέτη χωροθέτησης και αδειοδότησης αφαλατώσεων νήσων Νάξου».

18.   Έγκριση της υπ’ αριθμ. 16/2019 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, η οποία αφορά την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικον. έτους 2019 της επιχείρησης.

19.   Έγκριση της υπ’ αριθμ. 18/2019 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, η οποία αφορά την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικον. έτους 2019 της επιχείρησης.

20.   Έγκριση παραλαβής πρωτόκολλου παραλαβής του έργου.

21.   Έγκριση παραλαβής πρωτοκόλλων υπηρεσιών.

22.   Ορισμός δημοτικών συμβούλων σε επιτροπές παραλαβής έργων.

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.