ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Νάξος, 11-04-2019

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                        Αρ. Πρωτ: 6137

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ.

 

1)      Προς τον κ. Δήμαρχο, τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

2)      Προς την Δ/ντρια Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, κα. Ελένη Καμπούρη.

Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε ειδική τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα στις 15 Απριλίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00μ.μ.  με τα παρακάτω  θέματα  ημερήσιας διάταξης:

 

1.           Ψήφιση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων οικονομικού έτους 2019 Δήμου Νάξου & Μικρών  Κυκλάδων οικονομικού έτους 2018

2.           Ψήφιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικονομικού έτους 2019 Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και των Νομικών του Προσώπων».

 

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

 

Σχόλια are closed.