ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      Νάξος, 11-04-2019
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                Αρ. Πρωτ: 6137
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ.

1) Προς τον κ. Δήμαρχο, τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
2) Προς την Δ/ντρια Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, κα. Ελένη Καμπούρη.

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε ειδική τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα στις 15 Απριλίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00μ.μ. με το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

1. Ψήφιση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων οικονομικού έτους 2019 Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων οικονομικού έτους 2018

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.