ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                              Νάξος, 23/04/2019    ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                                                  Αρ. Πρωτ: 6798

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ  ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ.

1)Προς τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους  Δήμου  Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

 

Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε έκτακτη – κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 24 Απριλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00μ.μ. με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 13/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α. Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, η οποία αφορά στην ψήφιση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019, του νομικού προσώπου.

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 14/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α. Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, η οποία αφορά στην ψήφιση των πινάκων στοχοθεσίας οικ. αποτελεσμάτων (ΟΠΔ) οικ. έτους 2019.

 

Η συνεδρίαση για τα ανωτέρω θέματα κρίνεται κατεπείγουσα, λόγω της άμεσης ανάγκης για την έγκριση του προϋπολογισμού του ΝΟ.Π.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α., προκειμένου για την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία του νομικού προσώπου και συνδυασμό με την ατελή λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 65 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, ενόψει των επικείμενων δημοτικών εκλογών της 26ης Μαΐου 2019

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.