ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                             Νάξος, 22/07/2019

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                                                         Αρ. Πρωτ: 12293

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ.

1)      Προς τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους  Δήμου  Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

2)      Προς τους Προέδρους των Συμβουλίων  των  Δημοτικών Κοινοτήτων Νάξου, και  Αγίου Αρσενίου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

 

Κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 65 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 και το με αρ. πρωτ. 46214/18-06-2019 διευκρινιστικό  έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, παρακαλούμε  να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα  στις  26 Ιουλίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:30μ.μ. με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1.       Έγκριση 1ης Διόρθωσης Κτηματολογικού διαγράμματος – Κτηματολογικού Πίνακα περιοχής επέκτασης Αεροδρομίου Νάξου.

2.       Έγκριση για την ένταξη στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου «Νότιο Αιγαίο» και την υποβολή πρότασης με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων».

3.       Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού) και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Αξιοποίηση τριών υδρευτικών γεωτρήσεων για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας».

4.       Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις εντός οικισμών Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε. Νάξου».

 

Τα θέματα 1 έως και 3 της παρούσας αφορούν την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων από Ευρωπαϊκά Προγράμματα. ενώ το θέμα 4 αφορά τρέχων ζήτημα που άπτεται της καθημερινής και εύρυθμης λειτουργίας του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων ως και την κάλυψη ήδη ανειλημμένων υποχρεώσεων και την ανταπόκριση σε προθεσμίες που απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία.

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.