ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Νάξος, 29-03-2013
    ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                              
    ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                 Αρ. Πρωτ.: 3713
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                                                                   

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ     ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
1.  Προς τον κ. Δήμαρχο και τους  κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
2. Προς τους Προέδρους της Δ.Κ. Νάξου, Δ.Κ. Δονούσας, Τ.Κ. Σαγκρίου.

Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 2 Απριλίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα: 19.00μ.μ.  με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

1.      Ψήφιση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
2.      Καθορισμός ειδικοτήτων προσωπικού ΙΔΟΧ που θα απασχοληθούν με σύμβαση έως 8 μηνών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα.
3.      Έγκριση της μελέτης  «Εργαστηριακές αναλύσεις για τον έλεγχο της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων για το 2013» – Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης.
4.      Έγκριση μελέτης – τεύχη δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης Τ.Κ. Σαγκρίου».
5.      Έγκριση μελέτης «Παροχή υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για το 2013».
6.      Λήψη απόφασης για την διενέργεια δημοπρασίας για την μίσθωση χημικών τουαλετών στο Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
7.      Λήψη απόφασης για την οριστική παραλαβή της μελέτης: «Μελέτη ΣΧΟΟΑΠ Δονούσας». 
8.      Λήψη απόφασης για την διενέργεια διαγωνισμού για την μίσθωση ακινήτου για στέγαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας Νάξου.
9.      Έγκριση κατανομής ποσού από τους Κ.Α.Π. για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών Α΄/θμιας και Β΄/θμιας εκπαίδευσης   Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
10.  Καθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρου – Αντιπροέδρου ΔΛΤΝάξου και καθορισμός αποζημίωσης μελών Δ.Σ.
11.  Έγκριση δαπάνης για την χρήση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας στο Δήμαρχο και στους Αντιδημάρχους μέσω μιας συσκευής έκαστος, για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών.
12.  Αποδοχή δωρεάς οχήματος για το Πολεοδομικό Γραφείο Νάξου.
13.  Έγκριση κοπής δυο (2) δέντρων στο χώρο του Άλσους της Έλλης.
14.  Έγκριση διενέργειας προμηθειών.
15.  Έγκριση συμμετοχής υπαλλήλων του Δήμου σε επιμορφωτικό σεμινάριο.
16.  Αναμορφώσεις δημοτικού προϋπολογισμού, έτους 2013.
17.  Έγκριση  1ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός) και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου «Αντικατάσταση κουφωμάτων και στεγάνωση δώματος Γυμνασίου Σκαδού».
18.  Έγκριση παράτασης σύμβασης ακινήτου για τις αναγκαίες παρεμβάσεις στο χώρο διάθεσης απορριμμάτων του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στη θέση «Τίμιος Σταυρός».
19.  Έγκριση παράτασης διάρκειας της σύμβασης εργασιών επισκευής Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού Εγκαταστάσεων Ύδρευσης – Αποχέτευσης.
20.  Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση πεζόδρομου από Φατούρο Κ. μέχρι νερόμυλο Τ.Κ. Κορωνίδας» .
21.  Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της εργασίας «Εργασίες καθαρισμού χανδακιών, κοιτών ρεμάτων κτλ. για πρόληψη πλημμυρικών φαινομένων».
22.  Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή Παιδικών Χαρών Δ.Κ. Νάξου».
23.  Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκαταστάσεις – Επέκταση δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης και διαμορφώσεις οδών Χώρας Δ.Κ. Νάξου».
24.  Λήψη απόφασης για διαγραφή τέλους πεζοδρομίου έτους 2003 του κ. Κιουλαφή Ανδρέα.
25.  Λήψη απόφασης για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών του κ. Xhakeri Besim.

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.