ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΟΥ ΈΡΓΟ: ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΙ (6) ΙΣΤΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΓΕΛ ΝΑΞΟΥ