ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, ανακοινώνει τη διαδικασία διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΡΙΩΝ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ» (CPV 45231300-8), με προϋπολογισμό 405.000,00 ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, με προϋπολογισμό 229.471,13 €, β) κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, με προϋπολογισμό 121.316,85 € και γ) κατηγορία ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ, με προϋπολογισμό 53.526,87 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

Συνημμένα Έγγραφα

Σχόλια are closed.