ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

         Νάξος  25-01-2017

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 

         Αρ. Πρωτ. – Οικ. 1681

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣ:

 Τα τακτικά μέλη της Επιτροπής

Ποιότητας Ζωής,  ως ο σχετικός Πίνακας.

 

 

 

          KOIN. :

 

 Γραφείο Δημάρχου.

       

                                                                 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

      Για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

                                                            (Άρθρα 73 & 75 του Ν. 3852/2010)

 

           Καλείστε στην με α/α 1η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει  στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) στις 26-01-2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

 

1.        Έγκριση κοπής – απομάκρυνσης δένδρων στην Τ.Κ. Κορώνου.

 

Η συζήτηση του θέματος κρίνεται κατεπείγουσα λόγω της επικείμενης συζήτησής του στο Δημοτικό Συμβούλιο την Παρασκευή 27-01-2017 και λόγω των έκτακτων – έντονων καιρικών φαινομένων που δημιούργησαν πλημμύρες στις παρακείμενες οικίες.

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

 

 

 

 

 

 

 

Εμμανουήλ Πολυκρέτης

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ

(Με σειρά εκλογής)

1.        Σέργης Νικόλαος

2.        Παντελιάς Ευάγγελος

3.        Σιδερής Νικόλαος

4.        Τσολάκης Ιωάννης

5.        Χουζούρης Νικόλαος

6.        Βασαλάκης Αντώνιος

 

Σχόλια are closed.