ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση             : Χώρα Νάξου                                                                               Νάξος, 17-04-2018

Ταχ. Κώδικας         : 84300                                                                                            Αρ. Πρωτ.: 5601

Πληροφορίες        : Δημήτριος Λιανός

Τηλέφωνο              : 22853-60151

Φαξ                         : 22850-29049                                  ΠΡΟΣ:    Τα μέλη της Δημοτικής

E-mail: dlianos@naxos.gov.gr                                                    Επιτροπής Διαβούλευσης

ΚΟΙΝ.:    Γραφείο Δημάρχου

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Καλείστε όπως προσέλθετε στη 1η συνεδρίαση του έτους της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων την 25η Απριλίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με το άρθρο 76 του Ν.3852/2010 με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

 

«Αίτημα Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων στον Ο.Α.Ε.Δ. για παραχώρηση ακινήτου, με σκοπό την ανέγερση νέου Γενικού Λυκείου Νάξου και αθλητικών εγκαταστάσεων στην περιοχή Αγίου Θαλλελαίου της Τοπικής Κοινότητας Μελάνων του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων».

 

 

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Επιτροπή θα συνεδριάσει ανεξαρτήτως αριθμού παρόντων μελών το Πέμπτη 26 Απριλίου 2018 την ίδια ώρα και τόπο.

                                                                                                 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

 

Δημήτριος Λιανός

Αντιδήμαρχoς

 

 

 

 

 

Σχόλια are closed.