ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

           Νάξος, 15-01-2018
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ            Αρ. Πρωτ. – Οικ. 943 –

   ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 

         ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

 

 
  ΠΡΟΣ:  Τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας

Ζωής,  ως ο σχετικός Πίνακας.

 

 

KOIN.:

 

 

Γραφείο Δημάρχου.

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

      Για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

(Άρθρα 73 & 75 του Ν. 3852/2010)

 

Καλείστε στην με α/α 1η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει  στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) στις 19-01-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα  παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Γνωμοδότηση της Υπηρεσίας μας περί τοποθέτησης χειρολισθήρα στην περιοχή της Χανόπλακας του οικισμού Λυώνα της Τ.Κ. Κορώνου.
 2. Κατασκευή πεζοδρομίου έναντι του 2ου και 4ου Δημοτικού Σχολείου Χώρας Νάξου.
 3. Αίτηση Λιασκώνη Νικολάου του Βασιλείου για χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Πλήρους Γεύματος – Επιχείρηση Αναψυχής»                                                                                 που λειτουργεί στην Τ.Κ. Χαλκείου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
 4. Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης επιχείρησης κατηγορίας IV: Κέντρο Διασκέδασης (Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Πλήρους Επεξεργασίας – Πλήρους Γεύματος) στον Ιωάννη Λαγογιάννη του Αντωνίου, που θα λειτουργήσει στη Τ.Κ. Βίβλου του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
 5. Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης επιχείρησης κατηγορίας IV: Κέντρο Διασκέδασης (Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Πλήρους Επεξεργασίας – Πλήρους Γεύματος) στον Μιχαήλ Μάλαμα του Ιακώβου, που θα λειτουργήσει στη περιοχή «Καστράκι» της Τ.Κ. Σαγκρίου του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

 

Εμμανουήλ Πολυκρέτης

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ

(Με σειρά εκλογής)

 1. Σέργης Νικόλαος
 2. Παντελιάς Ευάγγελος
 3. Σιδερής Νικόλαος
 4. Τσολάκης Ιωάννης
 5. Μανιός Δημήτριος
 6. Βαθρακοκοίλης Νικόλαος

Σχόλια are closed.