ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση             : Χώρα Νάξου                                                                               Νάξος, 24-11-2017

Ταχ. Κώδικας         : 84300                                                                                            Αρ. Πρωτ.:25909

Πληροφορίες        : Δημήτριος Λιανός

Τηλέφωνο              : 22853-60151

Φαξ                         : 22850-29049                                  ΠΡΟΣ:    Τα μέλη της Δημοτικής

E-mail: dlianos@naxos.gov.gr                                                    Επιτροπής Διαβούλευσης

ΚΟΙΝ.:    Γραφείο Δημάρχου

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Καλείστε όπως προσέλθετε στη 10η συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων την 04η Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με το άρθρο 76 του Ν.3852/2010 με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

 

«Γνωμοδότηση για τον Προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2018 του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων».

 

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Επιτροπή θα συνεδριάσει ανεξαρτήτως αριθμού παρόντων μελών την Τρίτη 05 Δεκεμβρίου 2017 την ίδια ώρα και τόπο.

 

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

 

Δημήτριος Λιανός

Αντιδήμαρχος

 

 

 

 

 

Comments are closed.