ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

         Νάξος  2807-2016

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 

         Αρ. Πρωτ. – Οικ. 12646-

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

 

 

 

ΠΡΟΣ:

Τα τακτικά μέλη της Επιτροπής

Ποιότητας Ζωής,  ως ο σχετικός Πίνακας.

KOIN. :

Γραφείο Δημάρχου.

       

                                             Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

                         Για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

                                                  (Άρθρα 73 & 75 του Ν. 3852/2010)

Καλείστε στην με α/α 10η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει  στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) στις 01/08/2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στo παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

1.         Αίτηση Σκουλάτου Ιωάννου του Νικολάου για α) χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων (μουσικής) για τρία έτη (2016-2017-2018) στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «Καφεζυθεστιατόριο» στην Τ.Κ. Βίβλου-Τρίποδες και β) Παράταση ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων.                                  

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

 

Τοτόμης Πρωτονοτάριος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ

(Με σειρά εκλογής)

1.         Σέργης Νικόλαος

2.         Παντελιάς Ευάγγελος

3.         Σιδερής Νικόλαος

4.         Τσολάκης Ιωάννης

5.         Χουζούρης Νικόλαος

6.         Βασαλάκης Αντώνιος

Σχόλια are closed.