ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Νάξος, 28-09-2017
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Αρ. Πρωτ. – Οικ.20739-
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΡΟΣ:
Τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας

Ζωής,  ως ο σχετικός Πίνακας.

 

KOIN.:
Γραφείο Δημάρχου.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
(Άρθρα 73 & 75 του Ν. 3852/2010)

 

Καλείστε στην με α/α 10η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει  στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) στις 03-10-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα  παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1.        Ανάκληση ή μη της άδειας ίδρυσης & λειτουργίας καταστήματος Υ.Ε. ως «Επιχείρηση μαζικής εστίασης Πρόχειρου Γεύματος – Αναψυχής» ιδιοκτησίας κ. Ματθαίου ΚΙΟΥΛΑΦΗ του Μιχαήλ, με διακριτικό τίτλο «MISHA BAR», που λειτουργεί στη περιοχή «Αλμυρό» Πλάκας της Τ.Κ. Βίβλου.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Εμμανουήλ Πολυκρέτης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ
(Με σειρά εκλογής)

1.      Σέργης Νικόλαος

2.      Παντελιάς Ευάγγελος

3.      Σιδερής Νικόλαος

4.      Τσολάκης Ιωάννης

5.      Σέργης Σταμάτιος

6.      Βασαλάκης Αντώνιος

Σχόλια are closed.