ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               Νάξος, 12-08-2016                 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                      Αριθ. Πρωτ: 259

ΔΗΜΟΣ  ΝΑΞΟΥ  ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                       

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ                                

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΑΞΟΥ (11η/2016)

 

       

   ΠΡΟΣ: Τα μέλη του Συμβουλίου

   της Δημοτικής  Κοινότητας Νάξου      

                                                                                

                                                                                               

       Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου, στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας (Δημαρχείο) στις 16 Αυγούστου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00  με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  

  1. Αιτήσεις χορήγησης προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
  2. Αιτήσεις χορήγησης-ανανέωσης  άδειας λειτουργίας μουσικής καταστημάτων. 
  3. Παραχώρηση χρήσης κοινοχρήστου χώρου.

 

                                                                     

 

       Τρέχοντα θέματα

 

                                       

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου

 

 

 

 

Μαυρογιάννης  Ευθύμιος

 

Σχόλια are closed.