ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Νάξος, 11-10-2017
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Αρ. Πρωτ. – Οικ. 22050-
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΡΟΣ:
Τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας

Ζωής,  ως ο σχετικός Πίνακας.

 

KOIN.:
 

Γραφείο Δημάρχου.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
(Άρθρα 73 & 75 του Ν. 3852/2010)

 

Καλείστε στην με α/α 11η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει  στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) στις 16-10-2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης στο  παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

 

1.        Γνωμοδότηση Δημοτικών Οργάνων για ΜΠΕ Τροποποίησης ΑΕΠΟ για το έργο: «Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) 95 Ανεμογεννητριών συνολικής ισχύος 218,50 MW και των συνοδών έργων».

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Εμμανουήλ Πολυκρέτης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ
(Με σειρά εκλογής)

1.      Σέργης Νικόλαος

2.      Παντελιάς Ευάγγελος

3.      Σιδερής Νικόλαος

4.      Τσολάκης Ιωάννης

5.      Σέργης Σταμάτιος

6.      Βασαλάκης Αντώνιος

Σχόλια are closed.