ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

         Νάξος  14092016

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 

         Αρ. Πρωτ. – Οικ. 16070-

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

 

 

 

ΠΡΟΣ:

Τα τακτικά μέλη της Επιτροπής

Ποιότητας Ζωής,  ως ο σχετικός Πίνακας.

KOIN. :

Γραφείο Δημάρχου.

       

                                                                 

                                               Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

      Για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

(Άρθρα 73 & 75 του Ν. 3852/2010)

Καλείστε στην με α/α 11η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει  στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) στις 19-09-2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.         Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος κατηγορίας IV: «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Πρόχειρου & Πλήρους Γεύματος-Επιχείρηση Αναψυχής» στην Μαρίνα Ξενάκη του Γεωργίου, που θα λειτουργήσει στη Τ.Κ. Μελάνων, Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

2.         Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος κατηγορίας ΙΙ: «Αποθήκευση – Διανομείς (Αποθήκη Τροφίμων & Ποτών Χονδρικού Εμπορίου)» στον Ανδρέα Πετρόπουλο του Κων/νου, που θα λειτουργήσει στη θέση «Άγιος Ιωάννης» Τ.Κ. Γαλανάδου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

3.         Αίτηση PENANGYER PASCAL του Yvon για χορήγηση άδειας ανανέωσης χρήσης μουσικών οργάνων (μουσικής) για τρία έτη (2016-2017-2018) στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «Καφέ – Μπαρ – Πιτσαρία» με διακριτικό τίτλο «Thalasea Sports» στην Μικρή Βίγλα Τ.Κ. Σαγκρίου.

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Τοτόμης Πρωτονοτάριος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ

(Με σειρά εκλογής)

1.         Σέργης Νικόλαος

2.         Παντελιάς Ευάγγελος

3.         Σιδερής Νικόλαος

4.         Τσολάκης Ιωάννης

5.         Χουζούρης Νικόλαος

6.         Βασαλάκης Αντώνιος

Σχόλια are closed.