ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

           Νάξος, 23-11-2018
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ            Αρ. Πρωτ. – Οικ. 20357-

   ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

   

         ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

   

 

   
  ΠΡΟΣ:  Τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας

Ζωής,  ως ο σχετικός Πίνακας.

     

 

            KOIN.:

 

 

 

Γραφείο Δημάρχου.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

      Για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

(Άρθρα 73 & 75 του Ν. 3852/2010)

 

Καλείστε στην με α/α 11η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει  στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) στις 28-11-2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στo  μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Ανάκληση της άδειας ίδρυσης & λειτουργίας καταστήματος Υ.Ε. – σφράγιση καταστήματος ως «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Πρόχειρου Γεύματος – Αναψυχής» ιδιοκτησίας κ. Ματθαίου Κιουλαφή του Μιχαήλ, με διακριτικό τίτλο «MISHA BAR», που λειτουργεί στη περιοχή «Αλμυρό» Πλάκας της Τ.Κ. Βίβλου.

 

   

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

     
    Εμμανουήλ Πολυκρέτης
     

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ

(Με σειρά εκλογής)

  1. Σέργης Νικόλαος
  2. Παντελιάς Ευάγγελος
  3. Σιδερής Νικόλαος
  4. Τσολάκης Ιωάννης
  5. Μανιός Δήμητριος
  6. Βαθρακοκοίλης Νικόλαος

 

Σχόλια are closed.