ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

           Νάξος,  28-11-2017
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ            Αρ. Πρωτ. – Οικ. 26260

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

 

 
  ΠΡΟΣ:  Τα τακτικά μέλη της Επιτροπής

Ποιότητας Ζωής,  ως ο σχετικός Πίνακας.

 

KOIN. :

 

Γραφείο Δημάρχου.

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

      Για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

(Άρθρα 73 & 75 του Ν. 3852/2010)

 

Καλείστε στην με α/α 12η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει  στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) στις 28-11-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:30, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Κατασκευή πεζοδρομίου περιμετρικά του 2ου και του 4ου Δημοτικού Σχολείου Χώρας Νάξου.
  2. Φιλοτέχνηση Μνημείου Σμυριδεργάτη στον οικισμό Μουτσούνας της Τ.Κ. Απειράνθου.
  3. Διαμόρφωση Μνημείου Θυμάτων 1917 στην Τ.Κ. Απειράνθου.

 

Η συζήτηση του 1ου θέματος κρίνεται κατεπείγουσα λόγω της επικινδυνότητας που υπάρχει στη συγκεκριμένη οδό  που βρίσκονται τα δύο σχολεία λόγω μη ύπαρξης πεζοδρομίου και το 2ο και 3ο θέμα υπήρχαν σαν θέματα προς συζήτηση σε επικείμενη συνεδρίαση της Επιτροπής.

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Εμμανουήλ Πολυκρέτης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ

(Με σειρά εκλογής)

  1. Σέργης Νικόλαος
  2. Παντελιάς Ευάγγελος
  3. Σιδερής Νικόλαος
  4. Τσολάκης Ιωάννης
  5. Βαθρακοκοίλης Νικόλαος
  6. Μανιός Δημήτριος

 

 

Comments are closed.