ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

         Νάξος  06-102016

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 

         Αρ. Πρωτ. – Οικ. 18046-

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

 

 

 

ΠΡΟΣ:

Τα τακτικά μέλη της Επιτροπής

Ποιότητας Ζωής,  ως ο σχετικός Πίνακας.

KOIN. :

Γραφείο Δημάρχου.

       

                                                                 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

      Για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

(Άρθρα 73 & 75 του Ν. 3852/2010)

Καλείστε στην με α/α 12η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει  στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) στις 10-10-2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

1.        Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου.

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Τοτόμης Πρωτονοτάριος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ

(Με σειρά εκλογής)

1.        Σέργης Νικόλαος

2.        Παντελιάς Ευάγγελος

3.        Σιδερής Νικόλαος

4.        Τσολάκης Ιωάννης

5.        Χουζούρης Νικόλαος

6.        Βασαλάκης Αντώνιος

Comments are closed.