ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

           Νάξος, 22-12-2017
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ            Αρ. Πρωτ. – Οικ. 28855-

   ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 

         ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

 

 
  ΠΡΟΣ:  Τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας

Ζωής,  ως ο σχετικός Πίνακας.

 

 

KOIN.:

 

 

Γραφείο Δημάρχου.

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

      Για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

(Άρθρα 73 & 75 του Ν. 3852/2010)

 

Καλείστε στην με α/α 13η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει  στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) στις 27-12-2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα  παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Εκλογή Αντιπροέδρου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
  2. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κ. Παπακωνσταντή Ιωάννη του Γεωργίου περί εγκρίσεως ή μη παραχώρησης κοινοχρήστου χώρου για κατασκευή πέργκολας εντός κοινοχρήστου χώρου στη θέση Λυώνας της Τ.Κ. Κορώνου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

 

Εμμανουήλ Πολυκρέτης

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ

(Με σειρά εκλογής)

  1. Σέργης Νικόλαος
  2. Παντελιάς Ευάγγελος
  3. Σιδερής Νικόλαος
  4. Τσολάκης Ιωάννης
  5. Μανιός Δημήτριος
  6. Βαθρακοκοίλης Νικόλαος

Σχόλια are closed.