ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

           Νάξος  02-122016
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ            Αρ. Πρωτ. – Οικ. 22443-

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

 

 
  ΠΡΟΣ: Τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,  ως ο σχετικός Πίνακας.
KOIN. : Γραφείο Δημάρχου.
       

                                                                 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

      Για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

(Άρθρα 73 & 75 του Ν. 3852/2010) Καλείστε στην με α/α 13η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει  στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) στις 07-12-2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 1.        Παραχώρηση θέσης στάθμευσης ΑμεΑ. 2.        Έγκριση κοπής – απομάκρυνσης δένδρων στην Τ.Κ. Γαλανάδου, στην Τ.Κ. Βίβλου και στην Δ.Κ. Νάξου. 3.        Αίτηση Κιουλαφή Ματθαίου του Μιχαήλ για α) χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων (μουσικής) τριετούς διάρκειας στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ» στη περιοχή «Αλμυρό – Πλάκας» της Τ.Κ. Βίβλου και β) Παράταση ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων.

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Εμμανουήλ Πολυκρέτης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ

(Με σειρά εκλογής)
1.        Σέργης Νικόλαος
2.        Παντελιάς Ευάγγελος
3.        Σιδερής Νικόλαος
4.        Τσολάκης Ιωάννης
5.        Χουζούρης Νικόλαος
6.        Βασαλάκης Αντώνιος

Σχόλια are closed.