ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                Νάξος, 30-09-2016                 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                        Αριθ. Πρωτ: 289

ΔΗΜΟΣ  ΝΑΞΟΥ  ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                         

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ                                   

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΑΞΟΥ (14η/2016)

 

   ΠΡΟΣ: Τα μέλη του Συμβουλίου

της Δημοτικής  Κοινότητας Νάξου      

                                                                                               

       Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου (λόγω έλλειψης απαρτίας), στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας (Δημαρχείο) στις 03 Οκτωβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30  με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1.    Αιτήσεις χορήγησης προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων  υγειονομικού ενδιαφέροντος.
  2. Αιτήσεις χορήγησης-ανανέωσης  άδειας λειτουργίας μουσικής καταστημάτων. 
  3. Έγκριση χειμερινού ωραρίου λειτουργίας φαρμακείων.
  4. Εισήγηση προς την Τεχνική Υπηρεσία περί ανάπλασης Πλατείας Νικηφόρου Μανδηλαρά και Πλατείας Πέτρου Ευριπαίου.
  5. Εισήγηση προς την Τεχνική Υπηρεσία για έκδοση Τοπικής Κανονιστικής Πράξης της Πλατείας Πέτρου Ευριπαίου.
  6. Εισήγηση προς την Τεχνική Υπηρεσία για Κανονισμό Λειτουργίας Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης Μόνιμων Κατοίκων της Δ.Κ. Νάξου.

Τρέχοντα θέματα

                                         

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου

 

 

 

 

Μαυρογιάννης  Ευθύμιος

Σχόλια are closed.