ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                Νάξος, 01-11-2016                 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                        Αριθ. Πρωτ: 312
ΔΗΜΟΣ  ΝΑΞΟΥ  ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                         
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ
                                                                    

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΑΞΟΥ (15η/2016)  

ΠΡΟΣ: Τα μέλη του  Συμβουλίου της          Δημοτικής  Κοινότητας Νάξου                                                                    

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε έκτακτη, κατεπείγουσα συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου, στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας (Δημαρχείο) στις 04 Νοεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, με το μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση εκμίσθωσης Δημοτικού Σφαγείου στη θέση Ξηρόκαμπος – Τίμιος  Σταυρός της Δ.Ε. Νάξου». Τα θέμα κρίνεται κατεπείγων λόγω της επικείμενης συζήτησης του στο Δημοτικό Συμβούλιο, την Παρασκευή 04-11-2016.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου

         

ΕΥΘΥΜΙΟΣ   ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Σχόλια are closed.