ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                Νάξος, 10-11-2016                
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                        Αριθ. Πρωτ: 320
ΔΗΜΟΣ  ΝΑΞΟΥ  ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                         
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ                                    

   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΑΞΟΥ (16η/2016)    

 ΠΡΟΣ: Τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής  Κοινότητας Νάξου                                                                                                            

 Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου, στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας (Δημαρχείο) στις 14 Νοεμβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00  με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
  1. Αιτήσεις χορήγησης προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων  υγειονομικού ενδιαφέροντος.
  2. Αιτήσεις χορήγησης – ανανέωσης άδειας λειτουργίας μουσικής καταστημάτων. 
  3. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης ΑμεΑ.

  Τρέχοντα θέματα                                      

   Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου      

 Μαυρογιάννης  Ευθύμιος

Σχόλια are closed.