ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                Νάξος, 30-11-2016                
 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                        Αριθ. Πρωτ: 328
ΔΗΜΟΣ  ΝΑΞΟΥ  ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                         
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ
                                   

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΑΞΟΥ (17η/2016)    

 ΠΡΟΣ: Τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής  Κοινότητας Νάξου                                                                                                            
 
Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου, στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας (Δημαρχείο) στις 5 Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00  με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Αιτήσεις χορήγησης – ανανέωσης άδειας λειτουργίας μουσικής καταστημάτων. 
  2. Κοπή – Απομάκρυνση δένδρου στην ΔΚ Νάξου.

Τρέχοντα θέματα                                    

    Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου      

 Μαυρογιάννης  Ευθύμιος

Σχόλια are closed.