ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          Νάξος, 16-12-2016                 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                Αριθ. Πρωτ: 342
ΔΗΜΟΣ  ΝΑΞΟΥ  ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                        
 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ                                                                   
 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΑΞΟΥ (18η/2016)  

ΠΡΟΣ: Τα μέλη του  Συμβουλίου της                                                   Δημοτικής  Κοινότητας Νάξου 

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε έκτακτη, κατεπείγουσα συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου, στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας (Δημαρχείο) στις 16 Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30, με το μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης: «Παράταση μίσθωσης χώρων στάθμευσης οχημάτων».

Τα θέμα κρίνεται κατεπείγων λόγω της επικείμενης συζήτησης του στο Δημοτικό Συμβούλιο, την Τρίτη 20-12-2016.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου

         

ΕΥΘΥΜΙΟΣ   ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Σχόλια are closed.