ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση             : Χώρα Νάξου                                                                               Νάξος, 08-08-2018

Ταχ. Κώδικας         : 84300                                                                                            Αρ. Πρωτ.: 12497

Πληροφορίες        : Δημήτριος Λιανός

Τηλέφωνο              : 22853-60151

Φαξ                         : 22850-29049                                  ΠΡΟΣ:    Τα μέλη της Δημοτικής

E-mail: dlianos@naxos.gov.gr                                                    Επιτροπής Διαβούλευσης

ΚΟΙΝ.:    Γραφείο Δημάρχου

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Καλείστε όπως προσέλθετε στη 2η συνεδρίαση του έτους της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων την 20η Αυγούστου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με το άρθρο 76 του Ν.3852/2010 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Εισήγηση για έγκριση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2019 Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
  2. Γνωμοδότηση για τον Προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2019 του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

 

 Σε περίπτωση μη απαρτίας η Επιτροπή θα συνεδριάσει ανεξαρτήτως αριθμού παρόντων μελών τη Τρίτη 21 Αυγούστου 2018 την ίδια ώρα και τόπο.

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

 

Δημήτριος Λιανός

Αντιδήμαρχος

Σχόλια are closed.