ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      Κυνίδαρος, 09-02-2024
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                              Αριθ. Πρωτ: -4 –
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΥΝΙΔΑΡΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΥΝΙΔΑΡΟΥ (2η/2024)

ΠΡΟΣ: Τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κυνιδάρου
Παρακαλούμε να συμμετάσχετε στη 2η συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κυνιδάρου, που θα πραγματοποιηθεί στα Γραφεία της Δημοτικής Κοινότητας στις 12 Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 με το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
2. ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου
Δημοτικής Κοινότητας Κυνιδάρου
Κλουβάτος Αντώνιος

 

Σχόλια are closed.