ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                Νάξος, 08-03-2019

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                        Αριθ. Πρωτ: 145

ΔΗΜΟΣ  ΝΑΞΟΥ  ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΑΞΟΥ (2η/2019)

 

 

   ΠΡΟΣ: Τα μέλη του Συμβουλίου

της Δημοτικής  Κοινότητας Νάξου

                                            

       Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου, στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας (Δημαρχείο) στις 12 Μαρτίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00  με το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Κοπή – Απομάκρυνση δένδρου στη Δ.Κ. Νάξου.
  2. Απαγόρευση στάθμευσης οχημάτων στην πλατεία Αγγιδίων, εκτός τις ώρες λειτουργίας της εκκλησίας.

 

Τρέχοντα θέματα

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου

   

Γιαννάκης Γεώργιος

Σχόλια are closed.