ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                Νάξος, 21-02-2017                 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                        Αριθ. Πρωτ: 36
ΔΗΜΟΣ  ΝΑΞΟΥ  ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                         
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ
                                   

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΑΞΟΥ (2η/2017)    

 ΠΡΟΣ: Τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής  Κοινότητας Νάξου                                                                                                     

  Παρακαλούμε να προσέλθετε σε έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου, στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας (Δημαρχείο) στις 21 Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00  με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

  1. Θέσεις άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.

Το θέμα κρίνεται κατεπείγον λόγω του ότι μέχρι τις 23/02/2017, ημέρα Πέμπτη πρέπει να αποστείλουμε την απόφαση στην Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου μας.                                       

  Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου       

 Μαυρογιάννης  Ευθύμιος

Σχόλια are closed.